اخراج یک دانشجوی درویش از دانشگاه تربیت مدرس

من یک دانشجو_دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه تربیت مدرس تهران از دراویش گنابادی از دانشگاه اخراج شد.

به گزارش «من یک دانشجو» به نقل از مجذوبان نور؛ سپیده مرادی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که در حال گذراندن دوره کار‌شناسی ارشد رشته علوم کامپیو‌تر در دانشگاه تربیت مدرس تهران بود به دستور نهادهای امنیتی از این دانشگاه اخراج شد.

بنابر این گزارش؛ عصر روز گذشته ۱۳ بهمن‌ماه دسترسی این دانشجو به سیستم جامع دانشگاهی مسدود و کلیه‌ی واحدهای وی از رایانه حذف و اجازه‌ی ثبت نام برای ادامه تحصیل در ترم جدید دانشگاهی به وی داده نشده است.

مدتی قبل نیز این دانشجوی درویش با مکاتبات مراکز امنیتی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه برای امضای تعهدنامه گزینشی فراخوانده شده بود که از امضای این تعهدنامه‌ی غیرقانونی امتناع کرد.

ت‌

دیدگاه شما