ادامه ی اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر و برخورد امنیتی حراست دانشگاه/فیلم +عکس

من یک دانشجو- امروز، چهارشنبه ۹ اسفند، دانشجویان دانشگاه هنر در ادامه ی اعتراضات خود به مشکلات صنفی و عدم رسیدگی از طرف مسئولین مربوطه در یک اقدام نمادین با تجمع مقابل درب ورودی دانشگاه روبانهای مشکی بر میله های در ورودی بستند.
در بخشی از بیانیه ای که این دانشجویان امروز منتشر کردند، آمده است: «ما دانشجویان دانشگاه هنر در ادامه اعتراضات و‌تجمعات خود و در اعتراض به بی اعتنایی مسئولان به مطالبات صنفی و آموزشی که حال تبدیل به آرزوهایمان شده است، این آرزوها را با ربان های سیاه گره زده ایم و تا زمان تحقق مطالباتمان این ربان ها باز نخواهد شد.

از این پس در هر بخش از دانشگاه هنر که معضلی وجود داشته باشد به نشانه اعتراض ربان های سیاه گره می زنیم. »  

خاطر نشان می شود که اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر به مشکلات صنفی چندین روز است که ادامه دارد ولی هیچ کدام از مسئولین رسیدگی نکرده اند و امروز در مقابل این اعتراض دانشجویان حراست وارد شده و با برخوردهای امنیتی و توهین آمیز شروع به باز کردن روبانهای سیاه کرد.

 

دیدگاه شما