ادامه ی بست نشینی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل و حمایت شورای صنفی دانشگاههای مختلف

من یک دانشجو _ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در دومین روز از تحصن و بست نشینی خود در جهت مطالبات بر حق و صنفی شان با انتشار بیانیه ای به ادامه ی تحصن اشاره کردند. امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷، دانشجویان نوشیروانی بایل دومین روز بست نشینی خود در ساختمان مرکزی دانشگاه را پشت سر گذاشتند.

بیانیه شب دوم دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

«پس از متوسل شدن به شیوه هایی مانند محبوس کردن دانشجویان متحصن و جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه و ناکام ماندن این اقدامات، حراست دانشگاه به صرافت افتاده تا با بهره‌گیری از شیوه های غیرانسانی و غیر اخلاقی مانند تهدید، دروغگویی و تلاش برای ایجاد فشار بر دانشجویان از طریق تماس با خانواده و ایجاد رعب و وحشت در دل آن ها، دانشجویان را از ادامه ی تحصن و پیگیری مطالبات برحق صنفی خود منصرف کند.

ما دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی نوشیروانی اعلام می‌داریم که تا به دست آوردن مطالبات برحق و کاملا صنفی خود دست از اعتراض و مطالبه گری نخواهیم کشید و اقدامات غیر انسانی آنان هیچ خللی در اراده ی ما بر ادامه ی تحصن و اعتراض خود ایجاد نمی‌کند.

 بار دیگر به صراحت اعلام می‌داریم به هیچ گروه و جریان سیاسی مرتبط نبوده و اعتراض و مطالباتمان کاملاً صنفی و در چهارچوب حقوق بدیهی دانشجویان است. هدف ما از تحصن نیز تنها رسیدن به خواسته های برحق و بدیهی صنفی خود بوده و تا رسیدن به این خواسته ها از پای نمی‌نشینیم.»

پس از انتشار خبر تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، شورای صنفی دانشگاه های مختلف در سراسر کشور با انتشار متن حمایتی، همراهی خود را با دانشجویان این دانشگاه در پیگیری مطالبات صنفی اعلام کردند

شورای صنفی دانشگاههای:
۱_تربیت مدرس
۲_صنعتی اصفهان
۳_کرمانشاه
۴_بین المللی امام خمینی قزوین
۵_خلیج فارس
۶_صنعتی همدان
۷_بیرجند
۸_ملایر
۹_صنعتی قوچان
۱۰_شهرکرد
۱۱_دانشکده نفت آبادان
۱۲_رازی کرمانشاه
۱۳_صنعتی شریف
۱۴_دامغان
۱۵_ بم
۱۶_شهید مدنی آذربایجان
۱۷_کاشان
۱۸_مازندران
۱۹_شهیدرجایی
۲۰_بوعلی سینا همدان
۲۱_علم و صنعت
۲۲_علامه طباطبائی
۲۳_حکیم سبزواری
۲۴_ گیلان
۲۵_علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۲۶_صنعتی امیرکبیر
۲۷_تهران
۲۸_هنر تهران
۲۹_گرمسار

خاطر نشان میشود که سایت «من یک دانشجو» گزارش تحصن و بست نشینی دانشجویان نوشیروانی بابل را از روز اول منتشر کرده است.

دیدگاه شما