اعتراضات ادامه دار دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به سیاست های مالی دانشگاه

من یک دانشجو_ دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران از روز یکشنبه ۲۶ فروردین به سیاستهای مالی دانشگاه، مشکلات صنفی و رفاهی دست به اعتراض زده اند.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که امروز در دومین روز تجمع و اعتراض خود مقابل ساختمان مرکزی دست به تجمع زده بودند شعار میدادند:«دانشجوی بیچاره، آسایش هم نداره»، «هزینه و بودجه شفاف باید گردد»

این اعتراضات بعد از آن شکل گرفت که در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ معاونت دانشجویی دانشگاه در یکی از خوابگاه های دانشجویی اقدام به انتشار اطلاعیه ای مبنی بر لزوم تخلیه خوابگاه پس از تعطیلات نوروزی کرده است و با توجه به این که به طور قانونی تخلیه و یا نقل و انتقال دانشجویان خوابگاهی بین دوترم شکل می‌گیرد، بنابراین این اقدام نارضایتی دانشجویان خوابگاه را به همراه داشته است.

به گزارش «من یک دانشجو»، به نقل از دبیر شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس:«تصمیم معاونت دانشجویی برای تخلیه خوابگاه در حالی مطرح شده که هیچ خوابگاه جایگزینی برای دانشجویان این خوابگاه ها در نظر گرفته نشده است و سایر خوابگاه های ملکی نیز ظرفیت لازم را برای اسکان دانشجوها ندارند»

هم چنین ازجمله مواردی که موجب اعتراض دانشجویان شده است:کمبود امکانات رفاهی دانشجویان اعم از تغذیه، خوابگاه، اینترنت، کتابخانه و از طرفی دیگر فشارهای مالی و تحصیلی بر دانشجویان.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در پایان تجمع امروز خود در روز دوشنبه ۲۸ فروردین بیانیه ای را قرائت کردند که در آن آمده است:«باید پرسید بودجه کجا هزینه شده و صرف چه اموری شده است که دانشجویان را درگیر مشکلاتی کرده که تحصیل آنان را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. خواست ما این بار، تاکید بر حق دانشجویان در شفافیت مالی و آگاهی از نحوه هزینه‌کردها و ارتقاء سطح رفاهی دانشگاه تربیت مدرس است.

اینک زمان حسابرسیِ دقیق مدیرانی است که از پاسخگویی سرباز می‌زنند و ناکارآمدی‌شان تیشه به ریشه دانشگاه زده و موقعیت دانشگاه را آنچنان که بر همگان آشکار شده، تضعیف کرده است. ما بر این نکته تاکید داریم که «تا دست‌یابی به نتایج روشن، بر اعتراض به حق و قانونی خود ایستاده‌ایم و متحد با هم خواستار احقاق حقوق خود هستیم.»

دیدگاه شما