اعتراض به صدور احکام سنگین و بازداشت دانشجویان در دانشگاه علامه

من یک دانشجو_دانشجویان دانشگاه علامه روز ۲۲ اسفند ماه در اعتراض به صدور احکام سنگین برای دانشجویان و بازداشت و نگهداری غیر قانونی دانشجویان در مراکز امنیتی به طور نمادین پیکر جنبش دانشجویی را تشییع کردند.

دانشجویان دانشگاه علامه پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود: «۶ سال زندان برای گفتن حرف حق؟»، «بر سر مطالباتمان ایستاده ایم: نه  به تبعیض جنسیتی، نه به بیگاری کشیدن از دانشجویان، نه به کالایی سازی آموزش»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «و دانشگاهی که حل می شود در زندانی»

روز گذشته نیز دانشجویان دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به برخوردهای امنیتی در دانشگاهها حرکت نمادین جشن سرکوب دانشجویان برگزار کردند و با نصب پلاکاردهایی به برخوردها با دانشجویان صنفی اعتراض کردند.

روز یکشنبه هم دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک با در دست داشتن عکس دانشجویان بازداشتی و دانشجویانی که اخیرا احکام سنگین علیه آنها صادر شده است تجمع اعتراضی برگزار کردند که با حمله نیروهای بسیجی دانشگاه روبه رو شد.

دیدگاه شما