اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی+عکس

من یک دانشجو: عصر روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران با حضور در جلسه سخنرانی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت اعتدال، اعتراض خود را به سیاست های  دولت اعلام کردند.
در این برنامه تعدادی از نبروهای حراست قصد برخورد با دانشجویان و گرفتن پلاکاردهای آنها را داشت که با مقاومت دانشجویان روبه رو شدند.

دیدگاه شما