اینستاگرام صفحه‌ی رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد

من یک دانشجو _ اینستاگرام روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸ صفحه رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را مسدود کرد

این اقدام در ادامه روند لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت امریکا صورت گرفته است. در هفته ی اخیر اینستاگرام اقدام به مسدود کردن  تعدا زیادی  از فرماندهان سپاه و بسیج سرکوبگر کرده است.

دیدگاه شما