برگزاری روز دانشجو در دانشگاه نوشیروانی بابل/ گزارش تصویری

من یک دانشجو _ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل روز ۱۳ آذر دردر آستانه ی روز دانشجو تجمع برگزار کردند.

در این تجمع که همراه بود با خواندن سرودهای یاردبستانی و سراومد زمستون دانشجویان با برگزاری تریبون آزاد حمایتهای خود را ازکارگران هفت تپه و فولاد اهواز و همچنین معلمان  اعلام کردند.

در مراسم روز دانشجو در دانشگاه نوشیروانی بابل دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: “دانشگاه زنده است”، ” دانشجو میمیرد، ذلت نمی پذیرد” .. هم چنین دانشجویان در این دانشگاه شعار دادند:” زندانی سیاسی آزاد باید گردد“..

در ادامه دانشجویان با خواندن بیانیه ای هدف خود از این تجمع را اینگونه اعلام کردند

«۱۶ آذر امسال ما دانشجویان سالن‌های آمفی خود را ترک کرده و به صحن دانشگاه آمدیم تا با صدایی رسا و بلند به همه‌ی اقتدارگرایان اعلام کنیم علی رغم تمامی صدمات و حملات، دانشگاه همچنان ایستاده و پابرجاست و این آخرین سنگر آزادی در برابر ظلم و ستم و خفقان پا پس نخواهد کشید.»

آنها همچنین در این بیانیه در اعتراض به کالایی سازی آموزش گفتند:«وقتی از برون‌سپاری خدمات دانشگاه و پولی شدن آن و وظیفه‌ی دولت در تامین آموزش رایگان می‌گوییم، معمولا با این پاسخ روبرو می‌شویم که دولت پول ندارد، در حالی که حجم فرارهای مالیاتی و فسادهای مالی عظیم چه بسا بیش از بودجه‌ی مورد نیاز آموزشی باشد.

خواسته‌ی ما یا بهتر بگویم حق ما جلوگیری از پولی‌سازی،کالایی‌سازی و بدهکارسازی ما دانشجویان توسط دانشگاه‌ها، وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کل ساز و کار دولت است. خواسته‌ای که از ما دانشجویان یا همان کارگران بیکار فردا سلب شده است. خواسته‌ای که از کارگران هپکو ، هفت‌تپه و فولاد خوزستان نیز سلب شده است. خواسته‌ای که از کشاورزان بی آب اصفهان سلب شده است . خواسته‌ای از معلمان و آموزگاران ما نیز سلب شده است. و به شما بگویم که این خواست‌ها متن اصل ۴۳ قانون اساسی این کشور است.»

گزارش تصویری از این مراسم:

 

 

دیدگاه شما