بی خبری از وضعیت عرفان ساعدپناه دانشجوی بازداشتی دانشگاه خوارزمی

من یک دانشجو_ عرفان ساعد پناه دانشحوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ از سوی نهادهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده و تاکنون از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست و خانواده ی او در بی خبری به سر می برند.

این دانشجوی اهل سنندج که در روزهای پایانی سال گذشته بازداشت شده است در اداره ی اطلاعات سنندج نگهداری می شود و تلاش خانواده برای ملاقات و آگاهی از وضعیت او بی نتیجه مانده است.

در پی مراجعه خانواده ی عرفان ساعدی به اداره ی اطلاعات شهر سنندج به آنها گفته شده وی اجازه ملاقات نداشته و مراحل بازجویی را طی می کند.

خاطر نشان می شود که دلیل بازداشت این دانشجو در راستای ممانعت برای برگزاری جشن نوروزی در مناطق کردنشین عنوان کرده اند

دیدگاه شما