بی خبری از وضعیت پریسا رفیعی دانشجوی دانشگاه تهران بعد از دو هفته بازداشت

من یک دانشجو_بازداشت پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران که در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری از مقابل درب قدس دانشگاه تهران ربوده شده است با گذشت ۱۵ روز همچنان ادامه دارد.

تفهیم اتهام پریسا رفیعی در تاریخ ۱۴ اسفندماه به اتمام رسیده و برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده است. پس از پیگیری های مدوام خانواده و وکیل وی، سرانجام وکالت نامه به امضای او رسیده است.

به گفته نزدیکان خانم رفیعی، وی از زمان بازداشت تا کنون همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.

دیدگاه شما