تجمع اعتراضی دانشجویان سینما و تئاتر دانشگاه تهران

 

من یک دانشجو_ روز شنبه ۵ اسفند ماه دانشجویان رشته ی سینما وتئاتر دانشگاه تهران در اعتراض به نبود امکانات آموزشی، رفاهی و افزایش شهریه های دانشجویان شبانه تجمع اعتارضی برگزار کردند.
این دانشجویان با تجمع در این دانشکده خواستار رسیدگی مسئولان به در خواستهایشان شدند.

درخواست‌های این دانشجویان به شرح زیر است:

امکان انتخاب چند استاد برای هر درس.

بازنگری جدی در ترکیب و ساختار بسته‌ی هیئت علمی.

افزایش عینی تأثیر و مشارکت دانشجویان در انتخاب و به کارگیری اساتید هر درس.

توجه جدی به نظرسنجی از دانشجویان و اعلام عمومی نتایج نظرسنجی‌ها.

افزایش و به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات.

تغییر و به‌روزرسانی طرح درس کارشناسی و کارشناسی ارشد با نظرخواهی از نمایندگان دانشجویان.

کاهش هزینه‌ی سرسام‌آور شهریه‌ی دانشجویان شبانه.

 

لازم به ذکر است در روزهای گذشته نیز به مدت سه روز تجمعات و اعتراضات دانشجویان دیگر این دانشگاه در مجموعه اداری باغملی و دفتر ریاست برگزار شد.

جمعی از دانشجویان این دانشگاه در هفته گذشته نیز تجمعات اعتراضی نسبت به مسائل آموزشی و صنفی داشتند.

دیدگاه شما