تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

من یک دانشجو _ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از کارگران متحصن نیشکر هفت تپه صبح امروز، دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷، در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان علامه شعار میدادند: «نان کار آزادی ، نبرد تا رهایی»، « کارگر زندانی آزاد باید گردد»،« معلم زندانی آزاد باید گردد»،« اسماعیل بخشی آزاد باید گردد»،« نان کار آزادی آموزش رهایی»

خاطر نشان میشود که کارگران نیشکر هفت تپه بیش از پانزده روز است که در اعتراض به خصوصی سازی کارخانه و نگرفتن حقوق و معوقات دست به تحصن و اعتراض زدند که روز گذشته ۱۹ تن از کارگران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

دیدگاه شما