تجمع دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در سوگ هم دانشگاهی های خود/ جو امنیتی و حضور یگان ویژه در دانشگاه

من یک دانشجو: صبح امروز، ۵ دیماه ۹۷، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات برای گرامی داشت یاد هم دانشگاهی های جان باخته در حادثه ی اتوبوس و ابراز همدری با خانواده های این دانشجویان، مقابل در دانشگاه تجمع کرده و به یاد دوستانشان شمع روشن کردند.
به گزارش گزارشگر«من یک دانشجو» فضا به شدت امنیتی بود و تعداد زیاد یگان ویژه و نیروهای سرکوبگر را برای جلوگیری از هر گونه تجمعی در دانشگاه گسیل کرده بودند.
دانشجویان قصد دارند روز شنبه علیه “ولایتی” و “طهرانچی” تجمع اعتراضی برگزار کنند.

خاطر نشان میشویم که روز گذشته ۴ دیماه در اثر واژگون شدن اتوبوس دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات تا کنون ۱۰ دانشجو جان باخته و بیش از ۲۵ دانشجو مجروح شدند.

هم چنین به گزارش، گزارشگر«من یک دانشجو»، فضای دانشگاه علوم تحقیقات امروز کاملا امنیتی بوده و نیروی یگان ویژه از ورود افراد به دانشگاه جلوگیری کرد. با این حال علیرغم پخش خبر دروغین که این حادثه به دلیل سکته ی راننده بوده، دانشجویان اعلام کردند که به دلیل بریدن ترمز این حادثه اتفاق افتاده است
یکی از دانشجویان دکتری به «من یک دانشجو» گفت: “ما چندین بار خطر این اتوبوس ها را به مسئولین اطلاع دادیم. همین چند روز پیش طی یک نامه ای که دانشجویان دکتری امضا کردند به مسئولین شکایت کردیم. متاسفانه جان هم دانشگاهی های ما به دلیل بی کفایتی مسئولین گرفته شد. ”
با این حال، مسئولین دانشگاه به دلیل جو ملتهب دانشگاه و ترس از اعتراضات دانشجویان با فرستادن پیامک به تمامی دانشجویان این دانشگاه روز چهارشنبه و پنجشنبه را تعطیل اعلام کردند.

دیدگاه شما