تجمع دانشجویان پلی تکنیک در اعتراض به صدوراحکام سنگین برای دانشجویان/حمله ی بسیجی های دانشگاه به دانشجویان

من یک دانشجو_ صبح روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در اعتراض به بازداشت دانشجویان و صدور احکام سنگین برای دانشجویان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان در حالی که عکس لیلا حسین زاده و سینا ربیعی را در دست داشتند نسبت به برخوردهای امنیتی با دانشجویان اعتراض کردند. بسیج دانشگاه با گسیل نیروهای خود به محوطه و محل تجمع سعی در بر هم زدن تجمع و ضرب و شتم دانشجویان معترض داشتند.

بسیجی ها باد چوب ههای پرچم هایی که در دست داشتند اقدام به ضرب و جرح دانشجویان کردند.

خاطر نشان میشود که حراست دانشگاه پلی تکنیک عکس العملی برای جلوگیری از ضرب و شتم دانشجویان توسط بسیج انجام نداد و در پاسخ دانشجویان اعلام کرد که :” رئیس دانشگاه دستور داده اند مداخله نکنیم تا آنقدر بزنند خسته بشوند و انرژی شان تمام شود”
یادآور می شویم که لیلا حسین زاده دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران که در دیماه گذشته بازداشت شده بود اکنون به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

دیدگاه شما