مرگ مشکوک مریم جعفرپور فارغ التحصیل رشته ی برق و الکترونیک در بازداشتگاه

من یک دانشجو: جسد مهندس مریم جعفرپور فارغ التحصیل رشته ی برق و الکترونیک که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود به خانواده اش تحویل داده شد.

به گفته ی پدر این دانشجوی مهندسی ۲۷ ساله در روزهای گذشته خانم جعفرپور به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت شده بود که بعد از چند روز نیروهای امنیتی جسدش را بعد از کالبد شکافی به خانواده تحویل داده اند و در مورد نوع و چرایی کشته شدن این جوان دانشجو چیزی به خانواده اش نگفته اند.

دیدگاه شما