دانشجویان دختر معترض به ساعت ورود و خروج خوابگاه چمران دانشگاه تهران از خوابگاه اخراج شدند

من یک دانشجو_تعدادی از دختران دانشجوی خوابگاه چمران دانشگاه تهران که به ساعت ورود و خروج خوابگاه معترض بوده اند اجازه ی تمدید خوابگاه در ترم جاری به آنها داده نشده است.

به گزارش من یک دانشجو به نقل از دانشجویان دانشگاه تهران، مسئولین دانشگاه  تهران به دانشجویانی که در ترم گذشته نسبت به ساعات ورود و خروج به خوابگاه اعتراض داشتند  اجازه ی ثبت خوابگاه در سامانه ی انتخاب واحد دانشگاه را ندادند.

این دانشجویان معترض در ترم گذشته چندین بار با تجمع در مقابل خوابگاه بعد از ساعت اعلام شده وارد خوابگاه شدند.

خاطر نشان می شود که بنا به قوانین قرون وسطایی دانشگاه، دانشجویان دختر اجازه ی ورود به خوابگاه محدودیت دارند و در صورت دیرکرد از ساعت تعیین شده برای ورود به خوابگاه به خانواده ی این دانشجویان اطلاع رسانی می شود

 

دیدگاه شما