میکائیل قلی راد از دانشجویان بازداشت شده دیماه به دادگاه احضار شد

من یک دانشجو_میکائیل قلی‌راد از دانشجویان بازداشت شده اعتراضات دیماه۹۶ که با تودیع وثیقه آزاد شده بود، صبح امروز ۶ اسفند ماه جهت دفاع از اتهامات وارده خود از جمله برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمعات غیر قانونی در شعبه ۱۱۷۱ دادگاه انقلاب تهران حضور یافت.

این دانشجو دانشگاه تهران ساعت ۹ صبح در دادگاه حاضر شد این در حالی است که احضار این دانشجویان به دادگاه با توجه به اظهارات وزارات علوم و نمایندگان مجلس مبنی بر پیشگیرانه بودن بازداشت دانشجویان غیرقانونی است.
بازداشت گسترده دانشجوبان عضو شورا های صنفی دانشگاه تهران در پی “اعتراضات دیماه” پس از اتمام جلسه مشترک فعالان دانشجویی با رئیس دانشگاه تهران در خصوص دانشجویان بازداشت شده وقایع اخیر صورت گرفت.
پیشتر «من یک دانشجو»، گزارش کاملی در خصوص هویت دانشجویان بازداشتی از سراسر ایران در طول اعتراضات را منتشر کرده بود.

دیدگاه شما