ندا اشراقی، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان، به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد

من یک دانشجو: ندا اشراقی بروجنی دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان در دی ماه جاری به دلیل اعتقاداتش از ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش «من یک دانشجو»، به نقل از کمپین حقوق بشر خانم اشراقی اواخر آذر ماه ۱۳۹۶ پس از احراز اعتقاد او  کارت دانشجویی او توسط حراست دانشگاه ضبط گردید. یک منبع مطلع در این باره گفته است: «در تاریخ ۲۸ آذر حراست دانشگاه با خانم اشراقی تماس گرفته و نهایتا در تاریخ ۲ دیماه با حضور در دفتر حراست از او خواسته شده است نت در فرم ها بنویسد که به دین بهایی اعتقاد دارد و آنرا امضا کند. پس از آن کارت دانشجویی او بدون هیچ توصیحی ضبط شد.»

بعد از این احضار خانم اشراقی از دسترسی به سایت دانشگاه و استفاده از خوابگاه دانشگاه محروم می شود، که در ادامه ی پیگیری ها  به او  گفته می شود که موضوع را از سازمان سنجش پیگیری کند

ندا اشراقی ساکن اصفهان متولد سال ۱۳۷۵ در مهر ماه ۱۳۹۴ در دانشگاه کاشان در رشته ی علوم کامپیوتر پذیرفته شده بود. و اکنون بعد از دوسال تحصیل یه دلیل اعتقادش از ادامه ی تحصیل محروم شد. بیشتر نیز خواهر ندا اشراقی، منا اشراقی، در زمان اعلام نتایج کنکور با نقص پرونده مواجه شده بود.

دیدگاه شما