هفتمین روز درگذشت دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات و فضای امنیتی دانشگاه

من یک دانشجو _ امروز، سه شنبه ۱۱ دی ماه ۹۷، همزمان با روز هفتم جانباختن ۱۰ تن از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در فاجعه واژگون شدن اتوبوس، دانشجویان بنا به فراخوان قبلی قصد تجمع در میدان دانش این دانشگاه داشتند که با با بستن و حصار کشی میدان دانش و مستقر کردن نیروهای حراست و بسیج مانع از این مراسم بزرگداشت شدند.

هم چننی از صبح امروز چندین ماشین نیروی انتظامی در کنار بیمارستان فرهیختگان دانشگاه مستقر کرده بودند.به گزارش گزارشگر «من یک دانشجو»، نیروهای بسیجی و لباس شخصی برای عکس گرفتن و شناسایی دانشجویان در چند روز گذشته در دانشگاه حضور داشتند که این مشخصا خلاف قوانین است.

اما با وجود شرایط امنیتی دانشجویان از خواسته های خود دست نکشیدند و در اولین اقدام برای پیگیری مطالبات خود، شروع به امضا گیری برای به تعویق انداختن امتحانات به دلیل شرایط ویژه ای که ایجاد شده است ، کرده و در کنار آن پیگیری تشکیل شورای صنفی به عنوان نمایندگان دانشجویان برای پیگیری خواسته های به حق شان را آغاز کرده اند.

دیدگاه شما