همبستگی دانشجویان دانشگاه هنر تهران با تحصن سراسری معلمان

 من یک دانشجو –  امروز، سه شنبه ۲۴ مهرماه،  دانشجویان دانشگاه هنر تهران جهت اعلام همبستگی با تحصن معلمان و اعتراض به احکام دانشجویان مقابل درب ورودی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران جهت اعلام همبستگی با تحصن معلمان و اعتراض به احکام صادر شده به دانشجویان ظهر امروز تجمع کردند.

دانشجویان شعار های  “دانشجو معلم اتحاد اتحاد” آغاز شد و در ادامه شعارهای “نان کار ازادی/ اموزش رهایی”، “معلم زندانی ازاد باید گردد”، “دانشجوی زندانی ازاد باید گردد،”دانشجوی سیاسی ازاد باید گردد”، “محمد شریفی ازاد باید گردد”، “معلم حبیبی ازاد باید گردد”، “زنده باد آزادی”، “تا معلم در حبس است/کلاس های درس بسته س”، “برخورد امنیتی/محکومه محکومه” توسط دانشجویان سر دادند.

دیدگاه شما