یک دانشجوی بهایی ساکن رشت از ادامه ی تحصیل محروم شد

من یک دانشجو_ یک دانشجوی بهایی ساکن شهرستان رشت به نام وصال هروی در آستانه ورود به ترم چهارم دانشگاهی خود به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل محروم شد.

وصال هروی دانشجوی بهایی است که در آستانه ی ورود به ترم چهارم دانشگاه در شهر ستان رشت به دلیل اعتقادات مذهبی از تحصیل محروم شد. در این خصوص تنها به صورت شفاهی به وی گفته شده که سازمان سنجش صلاحیت تحصیلی‌اش را تایید نکرده و اخراجش به دستور وزارت اطلاعات بوده است، این شهروند بهایی ورودی سال ۹۵ بوده پس از واریز شهریه دانشگاهی جهت انتخاب واحد متوجه غیرفعال شدن کد کاربری خود شده است.

وصال هروی  دانشگاه سیمای دانش رشت در رشته روانشناسی درحال تحصیل بوده است. وی که ورودی سال ۹۵ بوده پس از واریز شهریه دانشگاهی جهت انتخاب واحد متوجه غیرفعال شدن کد کاربری خود شده است.

خاطر نشان می شود سالانه صدها تن از دانشجویان بهایی تنها به دلیل باورهای خود از تحصیل منع می شوند، حتی دانشجویانی که در آستانه ی فارغ التحصیلی هستند را شامل می شود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. که این حقوق بطور سیستماتیک در ایران نقض می شود.

دیدگاه شما