درباره ما

“من یک دانشجو” از فریاد اعتراضات و ایستادگی های دانشجویان می گوید.دانشجویانی که با پایداریشان در زندانها هماره درس آزادیخواهی می دهند،دانشجویانی که با اعتراضات و تجمعات خود تن به ذلت نمی دهند.
ما دراین مجموعه درکنارهمه دانشجویان پنجره ای می گشاییم تا این صدا رساتر از همیشه به گوش برسد.تا مثل همیشه نشان دهیم که فریاد آزادی دانشگاه خاموشی پذیر نیست.
“من یک دانشجو” از همه دانشجویان در ایران دعوت می کند تا با فرستادن اخبار دانشگاه خود و عکس ها و فیلم های تجمعات در دانشگاههابه این مجموعه همراه و همقدم با یاران دبستانی شان بشوند.

صفحه فیس بوک ما:

/من یک دانشجو/https://www.facebook.com

کانال تلگرام :

Telegram.me/manyekdaneshjoo

آدر ایمیل ما:

manyekdaneshju@gmail.com