نگاهی به جنبش دانشجویی در ترکیه تا پایان قرن بیستم میلادی

 قرن بیستم شاهد حرکت‌های دانشجویی در اقصا نقاط جهان، از مراکز کشورهای اروپایی تا قاره‌های امریکای جنوبی و افریقا، خاورمیانه و آسیا بود. در کشورهایی مانند ترکیه که در دوره‌هایی امکان فعالیت و سازمان‌دهی اجتماعی محدود شده بود حرکت‌های دانشجویی شامل طیف گسترده‌ای از مبارزات جوانان بود که به عنوان معادلی برای این حرکت‌ها ظاهرشد. …

جنبش دانشجویی:مبارزه یا ابتذال

  جنبش دانشجویی:مبارزه یا ابتذال در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو قرار داریم، روزی که سه شهید با خون خود آن را به اسم دانشجو و دانشگاه مهر کرده اند. اما این روزها شاهدیم که اقلیتی -که مطمئنا نقطه وصل هایی به بالایی ها دارند- نه فقط شان روز دانشجو بلکه شان دانشگاه و تاریخ …

دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت دوم

من یک دانشجو: مقاله ای تحلیلی در رابطه با جنبش دانشجویی ایران و به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت دوم …این موقعیت جدید دانشگاه بی‌شک اتمی مستقل نبود، بلکه حاصل دوگانگی کار فکری و یدی بود که سازوکار اقتصادی آن را متحقق ساخته بود و به این پندار دامن می‌زد که …

بیانیه “دکتر محمد ملکی”(اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب) به مناسبت ۱۶ آذر ” روز دانشجو”

من یک دانشجو: دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ۵۷ به مناسبت ۱۶ آذر پیامی به دانشجوبان فرستاده است .وی در این پیام به عنوان پدری  زجر کشیده و زندان دیده که به این اعتقاد رسیده که کشور  آبستن حوادث دگرگون سازی است، دانشجویان را دعوت به برپایی جنبش علیه استبداد کرده است .متن کامل …

دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت اول

من یک دانشجو: مقاله ای تحلیلی در رابطه با جنبش دانشجویی ایران و به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو دانشگاه به مثابه‌ی محمل تضادهای جامعه-قسمت اول دانش اجتماعی و فلسفی به ما می‌آموزند (متد جامعه شناسی مارکسیستی) که بررسی دلایل و زمینه‌های هر نوع فرآیند مشخص اجتماعی بدون توجه به ساخت اجتماعی و سیاسی یک جامعه در …

قلب هایی که از تپش نایستاد

من یک دانشجو: نوشته ای درباره تاریخچه ۱۶ آذر و گرامی داشت روز دانشجو قلب هایی که از تپش نایستاد صداهایی که به درازنای تاریخ پژواک داشت و دارد: نفیر ظلم از گلوی تفنگ های جهل و خودکامگی و صدای بلند استبداد ستیزی و آزادیخواهی. تابستان ۱۳۳۲- ایران در آتش تب کودتای ننگین ۲۸ مرداد و دستگیری …