سی هزارتومان نداشتند، کتک خوردند

لباس‌های محلی به تن دارند، با لهجه غلیظ کرمانی حرف می‌زنند و خجالت از دوربین در نگاه تک تک شان پیداست. آن‌ها بچه‌های مدرسه شهید چمران روستای مختارآباد استان کرمان هستند، دانش آموزانی که در دو روز گذشته خبر ساز شده‌اند. خبر تلخی که حکایت از این داشت که مدیر مدرسه بچه‌ها را به جرم …