اخراج بدیع صفاجو دانشجوی ترم هفت از دانشگاه به دلیل اعتقادات دینی

من یک دانشجو:  بدیع صفاجو، شهروندبهایی ساکن کرج و دانشجوی ترم هفت مهندسی شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد. او در سال ۹۴ با وجود داشتن رتبه هزار و ۹۰۰ ریاضی فیزیک از تحصیل در دانشگاه دولتی محروم شده بود. …