۴۰ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

من یک دانشجوـ  دبیر ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در تازه ترین اظهارات و آمار خود فارغ التحصیلان بیکار را بلاتر از میانگین نرخ بیکاری داست به گزارش «من یک دانشجو»، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده ۴۰ درصد بیکاران را جمعیت بالای ۲۰ …