فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم/ حمایت شوراهای صنفی کل کشوربعد از افشاگری اسماعیل بخشی

من یک دانشجو – شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور در حمایت از اسماعیل بخشی و افشاگری او علیه شکنجه های اعمال شده ببر وی در طول مدت بازداشت بیانیه ای صادر کرده و حمایت خود را از او اعلام نمودند. متن کامل بیانیه به شرح زیر میباشد: هر کجا مشتی گره شد، مشتِ من زخمی …