/ گزارش تصویری تجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در اعتراض به وقوع فاجعه اتوبوس

من یک دانشجو _ امروز – هشتم دیماه ۹۷- از ساعت ۱۰ صبح ، دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران در اعتراض به بی کفایتی مسئولین دانشگاه در وقوع فاجعه چهارم دیماه که منجر به کشته شدن ۱۰ تن و مجروح شدن ۲۵ نفر گردیده است، در میدان دانش این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. …