هفتمین روز درگذشت دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات و فضای امنیتی دانشگاه

من یک دانشجو _ امروز، سه شنبه ۱۱ دی ماه ۹۷، همزمان با روز هفتم جانباختن ۱۰ تن از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در فاجعه واژگون شدن اتوبوس، دانشجویان بنا به فراخوان قبلی قصد تجمع در میدان دانش این دانشگاه داشتند که با با بستن و حصار کشی میدان دانش و مستقر کردن نیروهای حراست …

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در سوگ هم دانشگاهی های خود/ جو امنیتی و حضور یگان ویژه در دانشگاه

من یک دانشجو: صبح امروز، ۵ دیماه ۹۷، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات برای گرامی داشت یاد هم دانشگاهی های جان باخته در حادثه ی اتوبوس و ابراز همدری با خانواده های این دانشجویان، مقابل در دانشگاه تجمع کرده و به یاد دوستانشان شمع روشن کردند. به گزارش گزارشگر«من یک دانشجو» فضا به …