مراسم روز دانشجو در دانشکده فنی شمسی پور به همراه گزارش تصویری

 من یک دانشجو _ روزشنبه ۱۷ آذر ماه دانشجویان دانشکده فنی شمسی پور طبق فراخوان قبلی روبروی ساختمان جدید، به مناسبت روز دانشجو تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر طبق گزارش هایی که به «من یک دانشجو» رسیده است این دانشجویان ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه تجمع خود را از مقابل ساختمان جدید با خواندن سرود شانزده آذر …