ستمگر مشروعیتش را وام‌دار سکوت شماست/نامه ی محمد شریفی دانشجوی زندانی خطاب به اساتید دانشگاه شریف

من یک دانشجو _ محمد شریفی مقدم، دانشجوی بازداشتی در زندان تهران بزرگ که از تاریخ  ۳۰ بهمن سال ۹۶ در جریان حمله نیروهای سرکوبگر به گلستان هفتم در تهران بازداشت شده است، نامه ای خطاب به اساتید دانشگاه شریف نوشته است. او که بعد از ۱۰۵ روز به تازگی از سلول های انفرادی خارج …