تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

من یک دانشجو _ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از کارگران متحصن نیشکر هفت تپه صبح امروز، دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷، در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان علامه شعار میدادند: «نان کار آزادی ، نبرد تا رهایی»، « کارگر زندانی آزاد باید گردد»،« معلم زندانی آزاد باید گردد»،« اسماعیل بخشی آزاد …