ویرانی فزاینده ی خانه و کاشانه‌مان هزینه هایی سنگین تر و ذلتی دشوار تر پیش روی ما میگذارد…/نامه کسری نوری دانشجوی بازداشتی از زندان تهران بزرگ

من یک دانشجو_ کسری نوری دانشجوی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که هم اکنون در زندان فشافویه زندانی است. این فعال حقوق درویشان گنابادی سحرگاه یکم اسفند مورد هجوم نیروهای لباس‌شخصی قرار گرفت و سپس با گذراندن یک دوره بازجویی  در بازداشتگاه اطلاعات به زندان تهران بزرگ (فشافویه) …